Thẻ tín dụng là gì? Tìm hiểu về phương thức chi tiêu trước thanh toán sau khi sử dụng thẻ tín dụng

Ngày đăng: 09-04-2021
Tìm hiểu khái niệm thẻ tín dụng và phương thức chi tiêu trước thanh toán sau

 

THẺ TÍN DỤNG LÀ GÌ?

Thẻ tín dụng là một loại thẻ do các tổ chức tín dụng phát hành, thường được sử dụng để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ như cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quán ăn, mua hàng online, … là một cách thay thế cho việc thanh toán bằng tiền mặt. Tổ chức tín dụng sẽ cấp thẻ tín dụng cho cá nhân hay doanh nghiệp dựa trên uy tín của họ.

 

Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng có nghĩa là tổ chức tín dụng đã ứng trước tiền cho người bán và Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho tổ chức tín dụng sau một khoảng thời gian nhất định. Chủ thẻ cũng được phép trả dần số tiền thanh toán trong tài khoản mà không cần thanh toán toàn bộ số dư trên bảng sao kê giao dịch hằng tháng. Tuy nhiên, Chủ thẻ phải trả khoản thanh toán tối thiểu trước ngày đáo hạn đã ghi rõ trên bảng sao kê thông thường là 5% dư nợ. Bằng việc sử dụng thẻ tín dụng mà chủ thẻ có thể chi tiêu trước trả tiền sau, có nghĩa là có thể mua sắm khi chưa có tiền sẵn trong tài khoản. 

 

Thẻ tín dụng được phát hành trên cơ sở chủ thẻ được tổ chức tín dụng phê duyệt cấp hạn mức phát hành thẻ. Sau đó chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để mua sắm tại các điểm bán hàng chấp nhận loại thẻ như nêu trên.

 

Thẻ tín dụng là gì

Tìm hiểu về thẻ tín dụng

 

Sử dụng Thẻ tín dụng là hình thức chi tiêu trước thanh toán sau

Bằng việc chi tiêu mua sắm thì tổ chức tín dụng sẽ thanh toán trực tiếp cho bên bán hàng hoá dịch vụ, chủ thẻ sẽ có trách nhiệm hoàn lại tiền cho nhà phát hành thẻ bao gồm một khoản lãi nhất định. Chủ thẻ thể hiện ý chí của việc mua hàng hoá và cam kết bằng cách ký tên lên hóa đơn thanh toán hàng hoá dịch vụ, hoặc  bằng cách nhập một mật mã cá nhân (PIN) có thể kèm theo một tin nhắn xác thực giao dịch. Một số điểm bán hàng còn chấp nhận phương thức giao dịch thanh toán qua việc xác minh qua điện thoại hoặc xác minh qua internet khi không có mặt chủ thẻ, gọi là giao dịch vắng thẻ hoặc vắng chủ thẻ (CNP - Card/Cardholder Not Present).

 

Chủ sử dụng thẻ cũng có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng để chi tiêu cá nhân (tiền mặt ứng trước) nếu họ muốn.

 

Hệ thống máy tính sẽ xác minh trong thời gian rất nhanh tính hợp lệ của thẻ cũng như kiểm tra xem hạn mức tín dụng của thẻ còn dư để thanh toán cho hàng hoá, dịch vụ hay không. Việc xác minh này được thực hiện ngay khi thẻ tín dụng được cắm vào đầu đọc thẻ (POS - Point of Sale), được kết nối vào ngân hàng thu nhận (acquiring bank) của người bán hàng.  

 

Với các nhà bán hàng trực tuyến còn có một cách thức khác để xác minh tài khoản thẻ, đó là chủ thẻ phải cung cấp thêm thông tin như mã số an ninh (CVV) in ở mặt sau thẻ, địa chỉ chủ thẻ hoặc mật khẩu định trước hoặc kèm theo tin nhắn xác thực tới số điện thoại của chủ thẻ.

 

Hàng tháng, chủ thẻ tín dụng sẽ nhận được một bảng sao kê thể hiện các giao dịch thực hiện bằng thẻ, các khoản phí và tổng số tiền nợ tính tới ngày sao kê. Chủ thẻ có quyền khiếu nại bác bỏ một số giao dịch mà họ cho là không đúng và tổ chức cấp thẻ sẽ có trách nhiệm rà soát lại các giao dịch đó. Nếu như không có khiếu nại gì, trước ngày đến hạn thanh toán thì chủ thẻ sẽ phải thanh toán cho tổ chức tín dụng số tiền thanh toán tối thiểu theo thông báo cho tới khi hết dư nợ. Ngoài ra tổ chức tín dụng cũng tính lãi trên dư nợ thẻ nếu sau một khoảng thời gian nhất định từ khi mua hàng mà chủ thẻ không hoàn trả lại hết nợ cho tổ chức tín dụng. Thông thường khoảng thời gian này sẽ từ 30-45 ngày. Các tổ chức tín dụng thường cài đặt thu nợ tự động, tự cắt tiền từ tài khoản của chủ thẻ để thanh toán dư nợ thẻ khi tới hạn.  

 

Hiện nay các ngân hàng thương mại trong nước đều có thể phát hành các thẻ tín dụng cho khách hàng, với hai loại thẻ được sử dụng phổ biến là Visa Card và Master Card.

 Bạn hãy đánh giá mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Đánh giá: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung liên quan (2)