Đáo hạn cho doanh nghiêp

 

ĐÁO HẠN NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LÀ GÌ ?

Đáo hạn ngân hàng dành cho khách hàng Doanh nghiệp là dịch vụ hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp tất toán các khoản khế ước đến hạn trả nợ, đồng thời tiếp tục đề xuất các khoản vay mới. Dịch vụ đáo hạn ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm và không giới hạn các hỗ trợ vay vốn ngân hàng, chuyển đổi món vay theo món thành theo hạn mức, giúp nâng hạn mức tín dụng, chuyển món vay sang các ngân hàng khác, thực hiện tất toán theo điều kiện tín dụng, .. hoặc các nhu cầu cụ thể liên quan tới món vay của các khách hàng doanh nghiệp.  

Dịch vụ đáo hạn ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp sẽ giúp cho quá trình vay vốn của các doanh nghiệp được diễn ra suôn sẻ thuận lợi, giúp giải quyết bài toán tài chính trong những thời điểm khó khăn nhất thời. Trong quá trình hoạt động kinh doanh không phải mọi kế hoạch tài chính lúc nào cũng được diễn ra như ý, do vậy sự hỗ trợ tài chính kịp thời và thủ tục vay vốn ngân hàng sẽ rất cần thiết, hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh.  

 

Dịch vụ đáo hạn ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ đáo hạn ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp

 

Tất toán khoản vay khi đáo hạn ngân hàng dành cho doanh nghiệp

Các món vay của doanh nghiệp có đặc điểm thường xuyên và liên tục, vòng quay vốn diễn ra ngắn thông thường từ 6 tháng đến dưới 1 năm là một vòng quay vốn. Tại thời điểm tất toán khách hàng cần huy động một khoản tài chính lớn, đôi khi là một việc khó khăn do vốn đang đưa vào lưu thông, tiền hàng chưa thu hồi kịp. Đó là lí do các doanh nghiệp cần hỗ trợ để đáo hạn món vay.

Các khoản vay doanh nghiệp có thể không bao gồm thủ tục giải chấp tài sản do món vay đến hạn nằm trong một hạn mức tín dụng chung đã được cấp trước đó.

Dịch vụ đáo hạn ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp đã thực hiện khá phổ biến hiện nay, giúp các doanh nghiệp giải quyết bài toán tài chính trong hoạt động kinh doanh.

 

Dịch vụ đáo hạn ngân hàng dành cho khách hàng Doanh nghiệp:

  • Hỗ trợ nguồn tài chính đáo hạn cho món vay doanh nghiệp từ 200 triệu vnđ trở lên.
  • Công việc giải chấp món vay thực hiện nhanh chóng, thông thường không cần giải chấp tài sản, khoản vay được thẩm định nhanh chóng và không yêu cầu ký công chứng giao dịch.
  • Bên dịch vụ có thể bảo mật thông tin tín dụng và món vay nếu khách hàng cần.
  • Dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình vay vốn tại các tổ chức tín dụng.  
  • Đội ngũ tư vấn hỗ trợ giải chấp đáo hạn chuyên nghiệp, được thực hiện bởi các nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn.
  • Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh chóng và hiệu quả, giúp chuyển đổi món vay sang các ngân hàng khác nếu khách hàng cần giúp đỡ.

 

Để được hỗ trợ về dịch vụ đáo hạn ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được thực hiện.